Wij zoeken met u naar de beste manier om u         schuldenvrij te maken en te houden.

Schuldhulpverlening

Schulden raken de maatschappij steeds meer.                                                             Werkgevers, verhuurders, banken, ziektekostenverzekeraars, postorderbedrijven, middenstand en zelf familie, vrienden en bekenden worden geraakt door mensen met schulden.

Als iemand schulden heeft, zal hij of zij hier niet snel mee te koop lopen maar de naaste omgeving begint echter vrij snel te merken dat er iets niet klopt. Zo worden er vaker afspraken afgezegd, zijn mensen stiller dan gewoonlijk of moeten vaker onverwachts weg. Daarnaast wordt er vaak geld geleend met de wildste verhalen over bijvoorbeeld een onverwachte buitenkans, geld dat men nog van iemand anders tegoed heeft of dat men ''maar even'' krap bij kas zit.

Wanneer zo'n situatie niet snel verbetert, raakt de schuldenaar al snel in een isolement. Op aanbellen wordt niet meer opengedaan, de telefoon wordt niet meer opgenomen en post wordt niet meer geopend, laat staan beantwoord.

Ook de werkgever krijgt signalen wanneer iemand financieel ontspoort. Er wordt bijvoorbeeld gevraagd om een voorschot op het salaris of vakantiegeld, of er wordt gevraagd om overuren te mogen maken. Helaas valt men echter ook steeds vaker uit door (kortstondige) ziekte en vage klachten.

Wanneer iemand dit of soortgelijk gedrag vertoont, wordt het tijd om schuldhulp in te roepen.

Schuldhulpverlening wordt in Nederland meestal aangeboden via de gemeente of een partij die gemandateerd is door de gemeente. Soms komt men daar echter niet voor in aanmerking omdat het inkomen bijvoorbeeld te hoog is, de schulden niet problematisch lijken te zijn, er lange wachtlijsten zijn of er is al een historie bij lokale schuldhulp. Indien men dan toch geholpen wil worden kan men zich wenden tot AFS-schuldhulpverlening.

AFS-schuldhulpverlening biedt schuldhulpverlening als product aan diverse organisaties aan. Volgens art. 47 en 48 van de Wet Consumentenkrediet mag dit niet tegen betaling aangeboden worden aan particulieren. Met andere woorden: de schuldenaar mag hier niet voor in rekening worden gebracht behalve de kosten van de totstandkoming van de (minnelijke) schuldregeling waarbij de wet zelfs stelt: ''No cure, no pay''.

Daarom heeft AFS-schuldhulpverlening ervoor gekozen om schuldhulp aan te bieden via derden (opdrachtgevers). Deze opdrachtgevers kunnen bijvoorbeeld gemeenten, woningbouwverenigingen, ziektekostenverzekeraars, (gerecht-)deurwaarders, maatschappelijk werk, bewindvoerdersorganisaties, werkgevers, banken, postorderbedrijven en hypotheekverstrekkers zijn. Het kunnen echter ook de naaste verwanten van een schuldenaar zijn.

Het doel van onze hulpverlening wordt in samenwerking met de schuldenaar en opdrachtgever geformuleerd. De schuldenaar zal ook altijd geheel vrijwillig mee moeten werken aan een traject. 

AFS-schuldhulpverlening beschikt over ervaren schuldhulpverleners en financieel adviseurs die met een vastgelegde werkwijze op een deskundige wijze inzichtelijk maken wat eraan schort en waarmee de schuldenaar geholpen kan zijn. AFS-schuldhulpverlening streeft ernaar om in geval van problematische schulden de schuldenaar zo snel mogelijk over te dragen en onder te brengen in een door de gemeente gemandateerd traject, liefst in nauwe samenwerking met die gemeente.

                  Samenwerking