Wij zoeken met u naar de beste manier om u         schuldenvrij te maken en te houden.

Welkom bij AFS

De samenleving wordt op financieel gebied steeds complexer. Zo krijgt men rekeningen van steeds meer bedrijven en instanties en lijkt het leven alsmaar duurder te worden. Hierdoor wordt het voor steeds meer mensen lastig om het financiële overzicht te bewaren en de eindjes iedere maand weer aan elkaar te knopen. Tot het moment dat dit soms niet meer lukt en men in de financiële problemen belandt. Deze problemen raken iedereen in de maatschappij dus zowel particulieren als bedrijven en instanties.

Cliënten van AFS kunnen dus zowel particulieren als zakelijke partijen zijn.

AFS is een organisatie binnen de financiële dienstverlening die zich richt op het helpen van mensen met financiële problemen. AFS onderscheidt zich in de markt door zich niet te beperken tot alleen het vinden van een oplossing voor het schuldenprobleem maar door ook de achterliggende oorzaken hiervan te onderzoeken en aan te pakken. Dit wordt gedaan door middel van schuldhulpverlening, inkomensbeheer en budgetcoaching.

Binnen AFS bevindt zich een vast team van specialisten die allemaal een ruime ervaring hebben binnen de financiële wereld, de sociale zekerheid en schuldhulpverlening. Zij zijn thuis in hun vak, kennen de cliënten en weten wat er bij hen leeft.

De specialisten zijn niet in loondienst van AFS maar verrichten hun werkzaamheden als zelfstandig ondernemer. Dit zorgt ervoor dat er beschikt kan worden over een groot aantal medewerkers wanneer dit nodig is.

                  Samenwerking